PISARENKO, Tatiana. Elektronické obvody pro biomedicínské aplikace [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/173851. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Petra Zmrzlá.
Uložit do Citace PRO