VOMOČIL, Tomáš. Nový teplotní systém pro MR tomograf [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17406. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Bartušek.
Uložit do Citace PRO