VRÁNA, Michal. Návrh grafického prostředí společnosti, propagace společnosti [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1741. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO