ŠÁLA, Jakub. Linuxový Cluster pro zajištění stability a bezpečnosti síťového prostředí s interními službami [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17432. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Pfeifer.
Uložit do Citace PRO