PORUBSKÝ, Tomáš. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17445. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO