ŠEBEDOVSKÝ, Richard. Prostředky teorie her v ekonomickém rozhodování [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2012 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17461. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Ivan Mezník.
Uložit do Citace PRO