CÉNEK, Lukáš. Modelování koroze materiálů panelu letadla v prostředí solné mlhy [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17467. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Bohumil Pacal.
Uložit do Citace PRO