ŠKVOR, Martin. Metrologie vzdušných iontů [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17513. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Bartušek.
Uložit do Citace PRO