VODRÁŽKA, Jakub. Návrh konstrukce mobilního autonomního robotu [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17529. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Stanislav Věchet.
Uložit do Citace PRO