JIRÁTKOVÁ, Marie. Time management v práci stavebního manažera [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175312. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Dana Linkeschová.
Uložit do Citace PRO