VACULÍK, Tomáš. Hospodaření s dešťovou vodou v městských sídlech [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175317. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hlavínek.
Uložit do Citace PRO