BARTOŠOVÁ, Pavlína. Horský hotel s wellness centrem [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175323. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Tomáš Petříček.
Uložit do Citace PRO