HANÁK, Jiří. Numerická simulace porušování keramických pěn při mechanickém zatížení [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175464. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Oldřich Ševeček.
Uložit do Citace PRO