HORPATZKÁ, Michaela. Systém pro haptickou odezvu a jeho spolehlivost [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175479. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Luboš Janhuba.
Uložit do Citace PRO