PONÍŽIL, Ondřej. Studium intermetalických fází v lité duplexní oceli [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175540. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Bohumil Pacal.
Uložit do Citace PRO