ŽIVĚLOVÁ, Hana. Návrh komunikačního plánu ve společnosti Nábytek - ENO s.r.o [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17556. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO