HOLÍK, Milan. Automatická optická inspekce [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1759. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jiří Starý.
Uložit do Citace PRO