AL SALMAN, Ahmed Nasser M. Telecommunication Education Environment and its Optimal Usage [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17594. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladislav Škorpil.
Uložit do Citace PRO