NOVÁČEK, Jan. Analýza zesilování železobetonových desek s ohledem na mezní stav protlačení [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175971. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Miloš Zich.
Uložit do Citace PRO