HRÁDKOVÁ, Jana. SPACE RACE [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176512. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér grafického designu 2. Vedoucí práce Mikuláš Macháček.
Uložit do Citace PRO