ŠMERDOVÁ, Veronika. Rodinná tradice [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176517. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Ondřej Tobola.
Uložit do Citace PRO