ŠMERDOVÁ, Veronika. Rodinná tradice [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176517. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Ondřej Tobola.
Uložit do Citace PRO