STANICZEK, Jan. Shop Your Hearth Out, Wrap It Into Plastic and Flush It with a Drinkable Water [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176521. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér video. Vedoucí práce Jan Šrámek.
Uložit do Citace PRO