HANYCHOVÁ, Hana. Kulturní centrum Brno [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17654. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Antonín Odvárka.
Uložit do Citace PRO