STRAKA, Tomáš. Analýza kontaminantů v kontaktu kola a kolejnice [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176640. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Daniel Kvarda.
Uložit do Citace PRO