KADLA, Zdeněk. Řetězový posunovač [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176645. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.
Uložit do Citace PRO