ZABLOUDIL, Jan. Tepelné zpracování hliníkové slitiny AlSi7Mg0,6 vyrobené 3D tiskem [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176678. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Daniel Koutný.
Uložit do Citace PRO