TRTÍK, Adam. Deformačně napěťová analýza sklerotické tepny při angioplastice [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176783. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Burša.
Uložit do Citace PRO