NETOPIL, Jan. Škoda Octavia Super [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176840. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Kaplan.
Uložit do Citace PRO