KRÁL, Stanislav. Pístní skupina řadového čtyřválcového zážehového motoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17688. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO