ČEPL, Ondřej. Dynamické vlastnosti laděné odbočky [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176942. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Vladimír Habán.
Uložit do Citace PRO