SEDLÁČEK, Jakub. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-09-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17716. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Solař.
Uložit do Citace PRO