ČÍŽOVÁ, Gabriela. Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177348. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Hana Urbášková.
Uložit do Citace PRO