NOVOTNÝ, Tomáš. Změny spektra zářivého toku světelných zdrojů v závislosti na napětí [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17738. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jiří Drápela.
Uložit do Citace PRO