KVAKOVÁ, Klaudia. Příprava a charakterizace nanodiamantů modifikovaných biokompatibilními polymery [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177493. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petr Cígler.
Uložit do Citace PRO