FRIDRICH, Jakub. Cihelný recyklát jako surovina pro výrobu pálících pomůcek pro cihlářský průmysl [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177497. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Tomáš Opravil.
Uložit do Citace PRO