SLAVÍKOVÁ, Zuzana. Studium možnosti využití pevného odpadu z biorafinace kávové sedliny pro zemedělské účely [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177502. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jaromír Pořízka.
Uložit do Citace PRO