JANDRTOVÁ, Sabina. Stabilizace pivní pěny pomocí biosurfaktantů [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177503. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jaromír Pořízka.
Uložit do Citace PRO