JANÍČEK, Tomáš. Vliv hybridizačních směsí na intenzitu fluorescence při in situ hybridizaci [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177506. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Vojtěch,, Hudzieczek Vojtěch,, Hudzieczek.
Uložit do Citace PRO