PTÁČEK, Martin. Studium ovlivnění hydratace portlandského cementu působením zinku [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177507. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Pavel Šiler.
Uložit do Citace PRO