ZEMÁNKOVÁ, Šárka. Rozpoznávání hudebního žánru za pomoci technik Music Information Retrieval [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177557. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Tomáš Kiska.
Uložit do Citace PRO