NAGY, Pavel. Optimalizace distribuční soustavy 110 kV v uzlové oblasti Přeštice [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177710. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce David Topolánek.
Uložit do Citace PRO