STAVINOHA, Jakub. Informační a komunikační technologie v energetice [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17779. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Baxant.
Uložit do Citace PRO