GLÖTZEROVÁ, Kateřina. Územní studie „Zbrojovka“ [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17786. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. ÚSTAV ARCHITEKTURY. Vedoucí práce Radovan Herzan.
Uložit do Citace PRO