OTRUSINÍKOVÁ, Yveta. Podnikatelský plán na založení cukrárny v okrese Brno-venkov [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/177936. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Veronika Bumberová.
Uložit do Citace PRO