BARIČ, Filip. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178102. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Aleš Klusák.
Uložit do Citace PRO