VALCHÁŘOVÁ, Martina. Pergo/Pedro [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178362. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Luděk Rathouský.
Uložit do Citace PRO