AUEROVÁ, Veronika. Dědeček [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178367. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.
Uložit do Citace PRO