ZELNÍČKOVÁ, Jaroslava, Lukáš NEJDL, Lukáš RICHTERA, Pavel KOPEL a Vojtěch ADAM. Interaction of platinum-based cytostatics and platinum nanoparticles with metallothionein - potencial source of the antitumor drug resistence. In: NANOCON 2017 [online]. TANGER, 2018, s. 505-510 [cit. 2020-06-04]. ISBN 978-80-87294-81-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178374
Uložit do Citace PRO