HLAVÁČIK, Jakub. Podnikatelský záměr - vytvoření street food podniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/178485. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO