VANČURA, Jan. Výpočet aerodynamiky závodního automobilu [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17852. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Porteš.
Uložit do Citace PRO